Материали

Разработване на информационни материали относно възможностите и механизмите за гражданско участие и представянето им на интернет страниците на целевите групи